Home Polityka prywatności

Witaj,

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony Twoich danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 c, (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1) w skrócie RODO.

Poniżej piszemy co robimy z Twoimi danymi, po co je przetwarzamy i przede wszystkim jakie masz prawa z tym związane, także poświęć proszę chwilę i przeczytaj 😉

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Cetera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Cetera-Iwańska, numer NIP: 814 152 07 86. Mój adres i dane pod którymi możesz się ze mną kontaktować to:ul. Krzycka 83A/3 53-019 Wrocław. poczta email: info@ewacetera.pl

Jak otrzymałam Twoje dane?

Twoje dane otrzymałam bezpośrednio od Ciebie w momencie podpisywania umowy, wypełniania kwestionariusza bądź ich przekazania przez Ciebie pocztą elektroniczną ze strony .

Chcesz się czegoś dowiedzieć, zadać pytanie, po prostu się skontaktować?
Dane pod którymi możesz się ze mną kontaktować to: 5.

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy albo wykonania usługi którą zamówiłeś/aś a w szczególności:

 • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności strony internetowej
 • weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji oraz zawarcia umowy
 • obsługi składanych przez Ciebie zamówień
 • prawidłowej obsługi płatności
 • obsługi reklamacji
 • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
 • w celach związanych ze świadczeniem usług, dostępnych na naszej stronie internetowej
 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną
 • w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej
 • w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).
Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu . a w szczególności:
 • prawidłowe działanie strony internetowej.
 • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
 • bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy
 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa
 • Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.
Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i świadczenia usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności

Nie podanie przez Ciebie wymaganych do zawarcia umowy danych, niestety uniemożliwi jej zawarcie.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO.
W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia.
Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
 • W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych przez Ciebie zgód skontaktuj się z Nami .
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są, firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, Twoje dane nie wychodzą poza obszar EOG.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
Nie ☺

Pozdrawiamy serdecznie.

Ewa Cetera logo

Odwiedź mnie na:

Ewa Cetera ikona

Odwiedź mnie na:

Najnowsze posty

Najnowsze warsztaty

Copyright by Ewa Cetera. Wszelkie prawa zastrzeżone.